Dalīties

Privātuma politika

Kas mēs esam?

Pārzinis: SIA “Islande Hotel”
Reģ. Nr.40003576416
juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 2, Rīga, LV-1048
mājas lapas adrese: www.islandehotel.lv
Telefona numurs: +371 6760 8000
e-pasts: reception@islandehotel.lv

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Pārziņa klientiem un citām personām (datu subjektiem) informāciju par viņu personas datu apstrādes kārtību.

Šī privātuma politika attiecas uz ikvienu datu subjektu, kura personas datus apstrādā SIA “Islande Hotel” kā pārzinis un pamatojas uz 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.2016/679 (turpmāk tekstā – Regula).

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamatojums

Apstrādes nolūksPersonas datu kategorijasTiesiskais pamats
Viesnīcas pakalpojumu sniegšana–       vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, pilsonība (valsts piederība); –       telefona numurs; –       elektroniskā pasta adrese; –       kredītkartes numursRegulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses)
Viesnīcas pakalpojumu sniegšana–       personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) datiRegulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts (likumiskais pienākums identificēt klientu), Tūrisma likuma 11.panta 7.daļa.
Transporta līdzekļa novietošana viesnīcas autostāvvietā–       transporta līdzekļa numura zīmeRegulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmā interese)
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana–       vārds, uzvārds; –       personas kods vai dzimšanas datiRegulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts (līguma izpilde)
–       konta numursRegulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts (likumiskais pienākums iekļaut rēķinā attiecīgus rekvizītus)
–       telefona numurs; –       elektroniskā pasta adreseRegulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmā interese)
Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, drošības, kārtības un saistību izpildes nodrošināšana.–       personas videoattēlsRegulas 9.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses)

Datu subjektu datiem var piekļūt:

 1. Pārziņa darbinieki tiem noteikto darba pienākumu pildīšanai nepieciešamajā apmērā.
 2. Datu subjekts attiecībā uz saviem personas datiem.
 3. Tiesību aizsardzības iestādes, kā arī valsts un pašvaldību iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 4. Personas datu apstrādātāji atbilstoši sniegtajam pakalpojumam, ievērojot Regulā noteiktos apstrādātāja pienākumus, tajā skaitā par konfidencialitātes ievērošanu.

Datu glabāšanas ilgums

 1. Datiem, kuri tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, glabāšanas ilgums tiek noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri regulē dokumentu glabāšanas ilgumu.
 2. Dati, kurus Pārzinis apstrādā uz datu subjekta piekrišanas pamata, tiek glabāti atbilstoši apstrādes mērķim vai līdz datu subjekta piekrišanas atsaukšanai, vai arī līdz datu subjekta pieprasījumam šos datus dzēst.
 3. Dati, kuri tiek apstrādāti saskaņā ar Pārziņa leģitīmo interesi, tiek glabāti atbilstoši apstrādes mērķim, kā arī līdz tiesību normās noteiktajam termiņam, kādā Pārzinis var īstenot savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā). \
 4. Videoieraksti tiek glabāti 30 dienas.

Datu drošība

Pārzinis nodrošina, ka datu subjekta personas dati tiek apstrādāti, ievērojot šādus principus:

 • likumīgu un godprātīgu personas datu apstrādi;
 • datu apstrādi tikai atbilstošiem un datu subjektam izskaidrotiem mērķiem;
 • datu minimizēšanu (apstrādi tikai nepieciešamajā apmērā);
 • datu precizitāti;
 • datu glabāšanu ne ilgāk kā nepieciešams apstrādes nolūkiem;
 • datu drošību un konfidencialitāti.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, kas atrodas Pārziņa informācijas sistēmās, un pieprasīt neprecīzu datu labošanu, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim.

Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstiski un jāiesniedz SIA “Islande Hotel”, Ķīpsalas ielā 2, Rīgā, LV-1048 vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pasta adresi: reception@islandehotel.lv. Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Tomēr personas dati, kuru glabāšanu nosaka normatīvie akti (grāmatvedība, izrakstītie rēķini, noslēgtie līgumi u.tml.), var tikt dzēsti tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pārziņa pieprasītās informācijas sniegšana nav obligāta, taču tā ir priekšnoteikums Pārziņa sniegto pakalpojuma saņemšanai.

Pārzinis, pamatojoties uz datu subjekta sniegtajiem personas datiem, neveic automatizētu lēmuma pieņemšanu.

Datu subjektam ir tiesības ziņot par jebkādiem šīs privātuma politikas pārkāpumiem.

Datu subjektam gadījumā, ja viņš uzskata, ka Pārzinis ir rīkojies prettiesiski, ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kas Latvijas Republikā šobrīd ir Datu valsts inspekcija, Blaumaņa ielā Nr.11/13, Rīgā, LV-1011.

Datu subjekta personas dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām, trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu

Ja datu subjekta personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Gadījumā, ja datu subjekts atsauc savu piekrišanu, viņa personas datu apstrāde netiek pārtraukta, ja tā tiek veikta uz cita tiesiska pamata.

Sīkdatnes (angliski cookies)

Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad tā tiek atvērta. Sīkdatne vietnei palīdz atcerēties jūsu uzstādītos iestatījumus (piemēram, valodu, ielādētos attēlus, attēlošanas iestatījumus u.c.), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda un jāielādē no jauna.

Šie dati tiek izmantoti, lai:

 • atcerētos jūsu ekrāna iestatījumus (piemēram, valodu, fontu lielumu u.c.);
 • iegūtu statistikas datus (piemēram, kā jūs šeit nokļuvāt, apmeklētāju skaitu, pavadīto laiku u.c.) ar mērķi uzlabot un optimizēt mājas lapas darbību;
 • nodrošinātu jūsu vajadzībām piemērotas reklāmas parādīšanu citās tīmekļa vietnēs.

Sīkdatņu veidi:

1)      Funkcionālās sīkdatnes (pirmās puses sīkdatnes), kuras ir nepieciešamas, lai mājas lapa spētu pildīt savas funkcijas un neaizmirstu jūs ikreiz, kad tiek veikta jauna darbība, piemēram, valodas iestatījumus, ievadīto tekstu vai atverot vietni no jauna, tā spētu ielādēt saturu ātrāk, nekā pirmajā atvēršanas reizē.

2)      Analītikas un reklāmas sīkdatnes (trešās puses sīkdatnes). Vietnē tiek izmantotas analītikas programmas – Google Analytics un Yandex Metric. Šīs programmas izmanto sīkdatnes, dodot iespēju mums, kā vietnes uzturētājam analizēt, kādu saturu vietnē izmanto visbiežāk, caur kādu meklētāju lietotājs ir nonācis un kā spēj orientēties vietnē. Iegūtā informācija tiek izmantota ar mērķi veikt attiecīgus vietnes uzlabojumus, lai padarītu ērtāku navigāciju un lietotāja interesēm atbilstošāku vietnes saturu.

Papildus vietnē var tikt izmantoti tādi servisi, kā Google Adwords ar mērķi nodrošināt lietotāja vēlmēm atbilstošu reklāmu. Youtube, lai nodrošinātu vietnē video saturu vai saites uz citām mājas lapām. Facebook, Instagram, draugiem.lv, LinkedIn, lai piedāvātu iespēju apskatīt saturu no šiem sociālajiem kontiem vai dalīties ar mājas lapas saturu tajos. Visi šie servisi izmanto sīkdatnes, lai iegūtu statistikas datus un noskaidrotu, kādas ir populārākās meklēšanas tendences. Šīs trešo pušu sīkdatnes ir ārpus mūsu kontroles.  

Sīkdatnes tiek saglabātas jūsu ierīcē uz laiku vai līdz brīdim, kad tās manuāli izdzēsīsiet.

Ja vēlaties, jums ir iespēja sīkdatnes kontrolēt vai izdzēst no ierīces. Jums ir iespēja atslēgt sīkdatņu izmantošanu savas pārlūkprogrammas iestatījumos. Taču ņemiet vērā, ka daži pakalpojumi un vietnes funkcijas var nedarboties.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs personiski identificētu. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi tam mērķim, kas norādīti šajos noteikumos.

Vairāk par sīkdatnēm lasiet šeit:  www.aboutcookies.org

Videonovērošana

Pārzinis veic videonovērošanu un apstrādā personas datus, kad datu subjekts apmeklē Pārziņa pakalpojumu sniegšanas vietas, gan jūsu personiskās, gan mūsu darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Pēc videonovērošanas ierakstu glabāšanas termiņa beigām Pārzinis nodrošina pilnīgu datu dzēšanu, ja tie iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai citi drošības pārkāpumi. Ja datus iepriekš ir pieprasījušas kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas vai ir konstatēti drošības pārkāpumi, dati tiek uzglabāti līdz attiecīgā mērķa sasniegšanai.

Privātuma politikas izmaiņas

Lai uzlabotu datu apstrādes kvalitāti, Pārzinis ik pa laikam var mainīt šo privātuma politiku, izvietojot to šajā pašā mājas lapā.

Pārzinis iesaka datu subjektam apmeklēt šo mājas lapas sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.